Zakelijk financieren voor het financieel advieskantoor

Waarom deze opleiding?
Advies en bemiddeling van zakelijk krediet valt buiten de reikwijdte van de Wft, maar het mag helder zijn dat op dit terrein de normale civielrechtelijke bepalingen wél van toepassing zijn. Voor een adviseur op het gebied van zakelijke financieringen geldt te allen tijde de norm van de redelijk handelende en redelijk bekwame beroepsgenoot. Om ‘redelijk bekwaam’ te zijn en om te weten hoe een ‘redelijk handelende’ beroepsgenoot dit soort vraagstukken aanpakt, volg je de meerdaagse opleiding zakelijk financieren voor het financieel advieskantoor. Deelnemers kunnen na het volgen van deze opleiding ook op het gebied van bedrijfsfinancieringen een toegevoegde waarde bieden aan de zakelijke relaties van het kantoor.

Wat ga je leren?
Tijdens de vierdaagse opleiding leer je wat de relevante informatie is die van de ondernemer/bestuurder moet worden verkregen, bijvoorbeeld over marktpositie en toekomstplannen voordat je een verantwoord advies zakelijk krediet op kunt stellen. Ook leer je de aanvraag zodanig te onderbouwen en te documenteren, dat de kans dat de kredietverstrekker de aanvraag zal honoreren maximaal is. De cursus zelf spitst zich toe op een investeringsplan van een bedrijf.

Wat zijn de onderdelen van deze opleiding?

  • Het goed leren kennen van de organisatie(cultuur) van een opdrachtgever
  • Het maken van de juiste (financiële) analyse
  • Het maken van een inschatting van de situatie na de investering
  • Het maken van een risico-inschatting
  • De structurering van de financiering en het dossier vormgeven

Extra’s

  • Een werkmap vol met lesmateriaal
  • Excel format om in de praktijk te gebruiken bij analyse
  • Film voor gebruik op sociale media
  • Een certificaat van deelname

Doelgroep
Adviseurs die ook willen oriënteren of willen adviseren/ bemiddelen in zakelijk krediet.
Van deelnemers aan de opleiding wordt verwacht dat zij financiële jaarstukken van een onderneming kunnen lezen en interpreteren. Is die vaardigheid nog niet aanwezig, dan bestaat de mogelijkheid om vooraf deel te nemen aan een Workshop jaarrekening lezen

Zijn er geen dagen ingepland maar ben je wel geïnteresseerd in deelname?  Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar opleidingen@dfobv.nl.

 

 

Even voorstellen: de docent
Jan Buis:

“Een goed financieel advies houdt niet alleen rekening met de huidige situatie van een klant, maar kijkt ook naar wat er na de investering voor situatie ontstaat. Cursisten van de opleiding ‘zakelijk financieren’ leren zich te onderscheiden in de huidige markt doordat ze een passend advies voor een langere termijn leren geven. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de vormgeving van structurering en aflossingen en de flexibiliteit en strategie van een bedrijf. Vanuit de wetgeving wordt verwacht dat een financieel adviseur zo met klanten omgaat en deze extra stappen zet. Tijdens mijn lessen luister ik naar de cursisten en hun vraagstukken. Zo wordt de cursus passend en vruchtbaar gemaakt voor de elke specifieke groep.”

Heb je vragen over onze opleidingen of lukt aanmelden niet?
Wij helpen je graag verder!

Neem contact op met onze afdeling Opleidingen.
Wij zijn bereikbaar op 033-258 04 60 of per mail via opleidingen@dfobv.nl