Workshop Verkeersrecht (basis)

Waarom deze workshop?
Een workshop specifiek gericht op de behandelaar van verkeersschades waarin alle relevante, wettelijke (basis)bepalingen worden behandeld.

Wat ga je leren?

  • Kleine groep en dus veel interactie, mogelijkheid tot het stellen van vragen
  • Diverse praktijkvoorbeelden aan de hand waarvan de wet- en regelgeving en de jurisprudentie wordt besproken aan de hand met theorie en rechtspraak.

Je wordt beter in het toepassen, interpreteren en combineren van de wet- en regelgeving bij diverse verkeersschades en daardoor kun je beter argumenteren, verweren en beoordelen welke partij(en) aansprakelijkheid zijn in specifieke aanrijdingssituatie.

Onderdelen opleiding

  • Je leert welke bepalingen in de Wegenverkeerswet (WVW), Regeling Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) en het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing zijn voor vaststelling van aansprakelijkheid in het verkeer. 
  • Wat zijn de gevolgen zijn van artikel 185 WVW, wat houdt dit artikel inhoudt in en welke invulling is er in de jurisprudentie aan is gegeven?
  • De laatste ontwikkelingen in de recente rechtspraak;
  • Wanneer is er sprake van een gebrekkig weg en wanneer is de wegbeheerder aansprakelijk ivoor schade door een gebrekkige weg?
  • Wat is er in de Wet aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) vastgelegd?
  • Wat is de functie van het Waarborgfonds Motorverkeer en wanneer kan het Waarborgfonds Motorverkeer worden aangesproken?
  • Welke bedrijfsregelingen kunnen van toepassing zijn op verkeersschades: bijvoorbeeld Overeenkomst vereenvoudigde Schaderegeling (OVS), Directe Schadeafhandeling(DSA), Schuldloze derden regeling.

Extra’s
Deelnemers ontvangen gratis de Bureau DFO Reader Verkeersrecht (t.w.v. €45,-) en een afdruk van de relevante wetteksten.

Doelgroep
De startende schadebehandelaars van verkeersschades van advies-, volmacht- en schaderegelingskantoren en verzekeraars.

Zijn er geen dagen ingepland maar ben je wel geïnteresseerd in deelname?  Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar opleidingen@dfobv.nl.

 

 

Anita Hol-Bubeck

Heb je vragen over onze opleidingen of lukt aanmelden niet?
Wij helpen je graag verder!

Neem contact op met onze afdeling Opleidingen.
Wij zijn bereikbaar op 033-258 04 60 of per mail via opleidingen@dfobv.nl