BTW voor financieel adviseurs

Waarom deze worskhop?
Directe vergoeding: btw of assurantiebelasting? Of allebei? Of geen van beide?
Bureau DFO signaleert dat bij veel kantoren de fiscale regels met betrekking tot directe vergoeding niet helemaal correct worden toegepast. De misverstanden zullen alleen maar toenemen doordat  kantoren die rechtstreeks kosten aan klanten in rekening brengen voor dienstverlening die te maken heeft met schadeverzekeringen, daarover sinds 1 januari 2022 assurantiebelasting moeten heffen en afdragen.

Wat ga je leren?
De uitgangspunten voor de fiscale behandeling van directe beloning worden in 1 uur helder toegelicht

Wat zijn de onderdelen van deze opleiding?

 • Moet ik over een nazorgabonnement btw in rekening brengen?
 • Hoe bepaal ik de grondslag voor de heffing van assurantiebelasting?
 • Hoe vraag ik een aanstelling voor de assurantiebelasting aan?
 • Mag ik bij advieskosten btw in rekening brengen en bij de daaropvolgende bemiddelingskosten assurantiebelasting?

Extra’s

 • Deelnemers aan dit webinar krijgen de Digitale Gids fiscale behandeling directe beloning (ter waarde van € 47,50) nagezonden;
 • Presentatie (ook te gebruiken voor doorgeven informatie aan collega's op kantoor);
 • Mogelijkheid om na het bijwonen van het webinar nog uw vragen te stellen.

Doelgroep
Financieel advieskantoren

Vijf meest gestelde vragen tijdens webinars btw en assurantiebelasting:

 • Wat is er precies veranderd met betrekking tot de assurantiebelasting sinds 1 januari 2022?
 • Ben ik verplicht om een BTW-vrijstelling toe te passen? Of mag ik naar eigen goeddunken BTW in rekening brengen die ik vervolgens mag verrekenen met de door mij betaalde BTW?
 • Wij brengen administratiekosten bij klanten in rekening. Hoe moeten die fiscaal worden belast?
 • Onze zakelijke relaties hebben liever dat BTW in rekening wordt gebracht dan assurantiebelasting. In hoeverre mag ik daar creatief mee omgaan?
 • Kunnen financiële dienstverleners voor hun BTW-belaste omzet gebruik maken van de Kleineondernemersregeling (KOR)?

Zijn er geen dagen ingepland maar ben je wel geïnteresseerd in deelname?  Laat ons dit dan weten door een mail te sturen naar opleidingen@dfobv.nl.

 

 

Even voorstellen: de docent
Ruud van Bommel
, consultant bij Bureau DFO.
Er zijn nieuwe regels ingegaan sinds 1 januari 2022 voor de heffing van assurantiebelasting. Belangrijk wanneer u kosten voor uw dienstverlening bij schadeverzekeringen rechtstreeks aan uw klanten in rekening brengt! En: nog steeds veel onduidelijkheid over al dan niet in rekening brengen van BTW.

Heb je vragen over onze opleidingen of lukt aanmelden niet?
Wij helpen je graag verder!

Neem contact op met onze afdeling Opleidingen.
Wij zijn bereikbaar op 033-258 04 60 of per mail via opleidingen@dfobv.nl